Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα?

Εσύ θα λες…και εγώ θα …ακούω!

Μετά θα λέω εγώ…και εσύ θα ακούς …και όχι μόνο!