Κύριοι και Κυρίες όλων των ταμπεραμέντων θέλουν να μιλήσουν μαζί σου!

Κύριοι και Κυρίες, όλων των διαθέσεων… θέλουν να μιλήσουν μαζί σου!

 Είμαι καινούργια στην παρέα και θέλω να μιλήσω….για όλα!