Ανατολική Αττική και νέα πρόσωπα είναι εδώ!

Ανατολική Αττική και νέα πρόσωπα είναι εδώ!

Είμαι καινούργια στην παρέα….και θέλω να μιλήσω με κάποιον ώριμο άντρα!